Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte


Det Jødiske Samfunn i Trondheim       Familien Ragle       Jenssen & Co AS.

Forti ikonisk

NB! Åpning av utstillingen i Synagogen !!!